Kotipalvelu on tarkoitettu helpottamaan eri elämäntilanteissa olevien ihmisten arkielämää.
Kotipalvelun asiakkaille tarjotaan tukea ja apua arjessa selviytymiseen, on kyseessä sitten ikäihminen tai lapsiperhe.
Cleaning Design Kotipalvelun tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Toimintamme periaatteita ovat: kiireettömyys, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioitus, kuntouttava työote sekä kokonaisvaltainen huolenpito asiakkaasta ja hänen turvallisesta ja viihtyisästä asuinympäristöstään. Asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut kotipalvelumme työntekijältä.
Periaatteemme on, että alan ammattilaiset tukevat ja auttavat niissä asioissa, joissa asiakas tarvitsee apua. Sama työntekijä hoitaa asiakkaan asioita kokonaisvaltaisesti, on kyse sitten kodinhoidosta, asioinnista tai asiakkaan avustamisesta ja tukemisesta erilaisissa arkielämän jokapäiväisissä askareissa.