Cleaning Design

Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo

Mikä on Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo?

Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo on Cleaning Design Oy:n aputoiminimi, joka on rekisteröity selkeyttämään palvelunkuvaa.

Laskutus tapahtuu päätoiminimen kautta, mutta laskussa on maininta Hoiva- ja kotipalvelu Viherpeippo.

Toimintamme perustuu asiakkaan auttamiseen arjessa. Huomioimme asiakkaan tarpeet yksilöällisyyttä kunnioittaen. Teemme yhteistyötä julkisen sektorin, omaisten ja asiakkaan kanssa. Palvelumme on kokonaisvaltaista huolenpitoa lämmöllä ja suurella sydämellä.

Palvelusetelipalvelut

Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kuntayhtymän oman tuotannon ja kuntayhtymän ostaman palvelun lisäksi. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Lue palvelusetelistä Soite.fi-sivustolla

Kotitalousvähennys

Lue kotitalousvähennyksestä Vero.fi-sivustolla

Kotipalveluun luetaan

  • Asiointipalvelut
  • Pienimuotoiset pihatyöt
  • Kaveripalvelu
  • Ruuan valmistaminen asiakkaan tarvikkeista asiakkaan kotona
  • Avustaminen peseytymisessä ja pukeutumisessa
  • Wc- käynneissä avustaminen
  • Liikkumisessa avustaminen esim. ulkoillessa

Palveluumme ei kuulu sairaanhoidolliset palvelut, vaan teemme niiden osalta yhteistyötä kotisairaanhoidon kanssa.