Cleaning Design

Ylläpitosiivous

Millaisia tiloja siivotaan?

Teemme ylläpitosiivoukset kaikkiin toimitiloihin alasta riippumatta.

Olemme siivonneet toimistoja, rappuja, myymälöitä, kouluja, päiväkoteja, teollisuutta, korjaamoja, terveydenhuollon tiloja, urheiluhalleja, tapahtumasiivouksia, ym. ym.

Kuinka usein siivotaan?

Se, kuinka usein siivotaan, vaikuttaa luonnollisesti siihen, miten päivittäinen puhtaus tiloissa koetaan. Tähän taas puolestaan vaikuttaa tilojen käyttöaste. Puhtaustasovaatimukset ovat myöskin erilaiset. Yhden henkilön käyttämä toimistotila on mahdollista siivota harvemmin kuin kassa-alue. Varaston puhtaustasovaatimus on matalampi kuin suurtalouskeittiön jne.

Yhdessä sovitut siivoustaajuudet tilan käytön mukaan ovat yksilöllisiä ja vaikuttavat sekä hintaan että osaltaan myös lopputulokseen.